ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 1 กันยายน 2022 2:36 PM
b-school01
logo-b โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » ขบวนแห่เทียนโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ขบวนแห่เทียนโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี