ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 ตุลาคม 2021 12:16 PM
b-school01
logo-b โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
หน้าหลัก » นานาสาระ » ไวรัส โคโรนา การพัฒนาประกันภัยเชิงพาณิชย์และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

ไวรัส โคโรนา การพัฒนาประกันภัยเชิงพาณิชย์และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

อัพเดทวันที่ 16 กันยายน 2021 เข้าดู 6 ครั้ง

ไวรัส

ไวรัส โคโรนาการเติบโตของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2562 ตามสถิติของธนาคารประชาชนแห่งประเทศ ณ สิ้นปี 2019 ยอดเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินอยู่ที่ 153.11 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีคือ 16.81 ล้านล้านบาทและเพิ่มขึ้น 643.9 พันล้านบาทเมื่อเทียบเป็นรายปี

อัตราการเติบโตของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2019 ยอดคงเหลือของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 44.41 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอัตราการเติบโตต่ำกว่าปีที่แล้ว 5.2 จุด 34.0 เปอร์เซ็นต์โดย 5.9 คะแนนร้อยละต่ำกว่าระดับประจำปีของปีที่แล้ว ณ สิ้นปี 2019 ยอดคงเหลือของสินเชื่อเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 11.22 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 10.1 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการเติบโตต่ำกว่าสิ้นปีก่อนหน้า 12.5 เปอร์เซ็นต์ ความสมดุลของสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงอยู่ที่ 4.61 ล้านล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น 6.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าช่วงสิ้นปีก่อน 22.8 จุด ยอดคงเหลือของสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลอยู่ที่ 30.07 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าสิ้นปีก่อน 1.1 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงคมนาคมออกประกาศฉุกเฉินเมื่อวันที่ 23 มกราคม โดยขอให้หน่วยงานขนส่งระดับจังหวัดทั่วประเทศทำหน้าที่บริหารจัดการ และควบคุมยานพาหนะขนส่งเข้าและออกจากเมือง ต้องพยายามทุกวิถีทางในการป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ต้องระงับการเดินทางของผู้โดยสารทางถนนและทางน้ำสู่พื้นที่

ระงับธุรกิจขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดและระหว่างเมือง ควบคุมการออกเดินทางของยานพาหนะที่ใช้งานและเรืออย่างเคร่งครัด การทำงานได้ดีในการตรวจสอบและควบคุมถนนและทางน้ำเข้า ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร่วมกัน รวมถึงการขนส่งอุปกรณ์ฉุกเฉิน

กระทรวงอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสัมมนาเรื่องอุปสงค์ และอุปทานของวัสดุระบาดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ สมาชิกกลุ่มผู้นำพรรค และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเรื่องอุปทานและอุปสงค์ของวัสดุป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อทำความเข้าใจ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ความยากลำบากและปัญหาของบริษัทอีคอมเมิร์ซและบริษัทผู้ผลิตวัสดุ ซึ่งได้ส่งเสริมการเทียบท่าด้านอุปทานและอุปสงค์รับประกันอุปทาน การประชุมชี้ให้เห็นว่า ตามข้อกำหนดของกลไกการทำงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญร่วมกัน กระทรวงของเราในฐานะแกนนำของกลุ่มความมั่นคงด้านวัสดุ

โดยจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า มีการจัดหาวัสดุฉุกเฉินสำหรับการป้องกันและการควบคุม ในปัจจุบันกลไกการจัดกำหนดการผลิตชั่วคราว สำหรับองค์กรหลักและระบบการจัดกำหนดการชั่วคราว สำหรับองค์กรการผลิตหลักได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยบริษัทในการแก้ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงการขนส่งในกระบวนการผลิต

เนื่องจากที่ประชุมเน้นว่า ทุกฝ่ายควรกระชับความร่วมมือและสร้างพลังร่วม ประการแรกคือ บริษัทแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ควรให้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับช่องทางของตนทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้า ในขณะที่ให้ข้อมูลความต้องการวัสดุหลักแก่กระทรวงอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ

ประการที่สอง สมาคมอุตสาหกรรมควรเสริมสร้างความเข้มแข็ง งานกำหนดวัสดุสำรองของอุตสาหกรรมและเงื่อนไขการผลิต ระดมบริษัทเพื่อกลับมาทำงานและทำงานล่วงเวลา การผลิตอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีบทบาทนำจัดตั้งและปรับปรุง กลไกการเชื่อมต่ออุปทานและอุปสงค์วัสดุออนไลน์

ควรประสานงานและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยองค์กรการผลิตและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า อุปทานของวัสดุฉุกเฉินในช่วงเทศกาล ควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่า มีการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่สำคัญที่สามารถควบคุม

หน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคาร และการประกันภัย โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริม การพัฒนาการประกันภัยเชิงพาณิชย์ในด้านบริการสังคม ทำให้ชัดเจนว่า ภายในปี 2568 ขนาดของตลาดประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์จะเกิน 2 ล้านล้านบาท มีการพัฒนาประกันภัยเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังในด้านการศึกษา การดูแลเด็ก การดูแลบ้าน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเฉพาะอย่างแข็งขัน

มีการส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กลไกการประกันภัยมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงธรรมาภิบาลทางสังคม ส่งเสริมให้สถาบันประกันภัยเชิงพาณิชย์เพิ่มอัตราดอกเบี้ย รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบมีกำหนดระยะเวลาในระดับปานกลาง ภายใต้สมมติฐานของความเสี่ยงที่ควบคุมได้

มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อ ไวรัส เนื่องจากต้องใช้หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สินค้าหมดสต๊อกชั่วคราว สำนักกำกับและบริหารตลาดเทศบาล จึงได้เปิดตัวการบังคับใช้พิเศษกับราคาเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค โดยเริ่มตรวจสอบร้านขายยาที่ใช้การระบาดของโรคปอดบวมเพื่อเพิ่มราคา หน้ากากอนามัย

อ่านต่อเพิ่มเติม คลิ๊ก !!!         ต่อมทอนซิลอักเสบ นอกจากการผ่าตัดแล้ว สามารถรักษาด้วยวิธีใดได้อีกบ้าง

นานาสาระ ล่าสุด